anne_sideview_small.jpgemer_eeg2.jpg
Smartbrain AS er en klinikk i Oslo som tilbyr Neurofeedback, qEEG diagnostikk og forskning. Smartbrain driver også med teknologiutvikling og er koordinator for EU prosjeket EmerEEG i samarbeid med Sintef, Cardiff University, Tallinn University of Technology og markedsledere som neuroConn, Meytec og Primasil. Du kan lese mer om EmerEEG på prosjektsiden eller ta kontakt for gratis orienteringsmøte i Klinikken

nav

Hjernemåling

Vi tilbyr utredning basert på qEEG og gir en ekspertvurdering
Link

Hjernetrening

Vi tilbyr tilrettelagt Neurofeedback for økt selvregulering
Link

Hjernestimulering

Kommer.. Følg med!

Link