Selskapet

Smartbrain AS er et innovativt helsekonsept startet i 2009 med bla. import og salg av Smartbraintech systemer. Smartbrain har siden jobbet innenfor flere ulike fagfelt som diagnostikk, forskning, rehabilitering og utvikling av medisinsk utstyr, men vårt hovedfokus har alltid vært å viderutvikle metoder innen hjernetrening (Neurofeedback). Neurofeedback er en validert og vitenskapelig metode som nylig har vekket stor faglig interesse. Av de over 700 publiserte studiene i PubMed er over 500 gjort de siste 5 årene.


Forskning og Utvikling

Smartbrain startet forskning og utvikling av portable HD-tDCS/EEG-systemer for både Hjernemålinger (qEEG), Hjernetrening (Neurofeedback), avansert Hjernestimulering (HD-tDCS) samt telemedisinske løsninger for diagnostikk og behandling allerede i 2009. Smartbrain ble innvilget 200.000 NOK i etableringstøtte fra Innovasjon Norge i 2010, som startet vårt første samarbeidsprosjekt med Sintef IK samt førte til vårt første patent som nå er validert i hele EU samt USA, Russland, Kina og Japan. 

I 2013 ble Smartbrain innvilget koordinator rolle og EU midler for prosjektet EmerEEG med ramme på 1,5 Mill €. EmerEEG er en videreutvikling av Smartbrain patententer og teknologi utvikling. Prosjektet gjennomføres med Sintef IKT, Cardiff University og Tallinn University of Technlogy som utviklingspartnere samt industriledende partnere som neuroConn GmHb, Primasil Silicones Ltd og Meytec GmHb. Universitetssykehuset i Gøttingen avdeling for nevroforskning og hjernestimulering er med som testparter. Prosjektet består både av produkt utvikling og programvareutvikling for implementering av vår forskning innen cloud baserte helse databaser. Prosjektet startet 1.oktober 2013 og forventes ferdig 1.oktober 2015. For mer informasjon kan du gå til EmerEEG prosjektsiden. 

Visjon

Smartbrain visjon er å øke livskvalitet og bedre omsorgen i helsetjenesten ved bruk av moderne hjerneforskning for å effektivisere induviduell behandling og diagnostikk. Vi ønsker med det at samfunnet vil ha nytte av disse bærekraftige og kostnadsbesparende tiltakene og føre til økt livsglede i samfunnet.